Barn, ungdom

Barn og ungdom er i vekst og utvikling. Ulike bittfeil behandles til ulike tidspunkter under denne utviklingen. Særlig veksten kan utnyttes positivt og kan gjøre at en behandling blir enklere. Det er derfor viktig at barnet ikke henvises for sent til kjeveortopeden. Dersom det er tvil, er det best at vi kontrollerer og tar stilling til eventuell bittfeil - bedre for tidlig enn for sent.

Vi deler opp behandlingstidspunktet i følgende kategorier:

Tidlig behandling (6-9 år) eller interceptiv behandling: det dreier seg om en enkel og kortvarig behandling for å korrigere et bittfeil som er under utvikling. Det er mulig at det følger en behandling av et annet bittfeil ved et senere tidspunkt. Eksempel er underbitt, kryssbitt med for smal overkjeve, åpent bitt i fronten, manglende fortenner (medfødt), stor plassmangel for de nye fortennene, store overbitt.

Behandling i vekslingstannsettet (10-13 år): i denne alderen felles resten av melketennene og veksten forsterkes med puberteten. Det er i denne perioden de fleste behandlinger starter.

Behandling når alle tenner har kommet frem (etter 12-13 års alderen): Det er oftest i denne alderen vi setter igang med fast tannregulering for at behandlingstiden med fast apparatur skal være kortest mulig.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20