Første konsultasjon

Konsultasjon

Ved første besøk hos oss vil behovet for tannregulering bli vurdert og diskutert. Det er ikke nødvendig å ha en henvisning. Vi ser på hvordan vi best mulig kan ordne din bittfeil med hensyn til tidspunkt, apparatur, behandlingstid og ønsker. Pasienten får vite hva behandlingen omtrent vil koste - en nøye behandlingsavtale vil pasienten få dersom det blir behandling og vi gjør en nøye behandlingsplanlegging. Vi sjekker dine kjeveledd og i visse tillfeller, der det er nødvendig, tar vi et røntgenbilde.

Konsultasjon

Hvis det er et bittfeil som er aktuellt å behandle nå og pasienten/foresatte ønsker å begynne, tar vi røntgenbilder, foto og avtrykk til gipsmodeller for å planlegge behandlingen nøye. Etter behandlingsplanleggingen møtes vi med pasienten for å presentere behandlingsplan og -avtale.

Om det er for tidlig i pasientens tannutvikling å begynne med tannregulering, vil vi avtale et nytt innkallingstidspunkt.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20