Vanlig og Usynlig tannregulering

Stålbrackets:

Vanlig- og speed-regulering

Reguleringen (speed) som vi vanligvis bruker, er den minste og mest effektive på markedet. Vi bruker selvligerende brackets (klosser) som er 3 ganger mindre enn vanlige brackets: derfor er det mye mer komfortabelt, ser bedre ut og er mer hygienisk. I tillegg er de pga. av konstruksjonen mer effektiv og man sparer tid.

Keramiske brackets:

Keramiske brackets

For de pasientene som vil ha en regulering som er litt mer kosmetisk akseptabel, bruker vi brackets av glasskeramikk som er gjennomsiktig og derfor langt mindre synlige.

«Usynlig» regulering»:

Usynlig regulering

Regulering på baksiden av tennene: I dette tilfellet limes brackets som er spesialtilpasset til pasientens tenner på innsiden av tennene (incognito-brackets). Reguleringen blir helt usynlig, men det kan ta tid å venne seg til apparatet og til å snakke normalt og tydelig med den. Pga spesialtilpassningen av brackets og den for reguleringstannlegen mere kompliserte behandlingsmetoden er behandlingen ca 75-100% dyrere enn vanlig regulering.

Invisalign

Invisalign: Tennene flyttes ved hjelp av en serie tynne, gjennomsiktige plastskinner som framstilles i USA ved hjelp av avansert datateknikk. Pasienten bytter til en ny skinne annenhver uke, dvs. for en vanlig behandling kan det være behov for opptil 40-50 skinner. Behandlingen er derfor 50-75% dyrere enn vanlig regulering.

Vi er sertifiserte brukere av Incognito-brackets-system og Invisalign.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20