Pris

Prisene på en behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Innen en behandling påbegynnes får pasienten en behandlingsavtale. Som i den offentlige tannhelsetjenesten ligger våre priser ca 15% over takstene som NAV benytter for beregning av refusjonen.

For barn er egenandelen for en konsultasjon 308 Nkr og for et digitalt røntgenoversiktsbilde 274 Nkr. For voksne er prisen for konsultasjonen 583 Nkr og for det digitala røntgenoversiktsbilde 509 Nkr.

Refusjon for kjeveortopedisk behandling

18-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 18 år. Det kan kun gjøres unntak dersom det er svært gode grunner til at behandlingen ikke har kunnet starte tidligere.

Støtte fra NAV til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

Gruppe D gjelder bittfeil som kun er av kosmetisk betydning, og som man godt kan behandle, men der det ikke ytes noen refusjon.

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon: I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%, i Gr. C fra 40% til 60%.

Utregning av refusjonen

NAV regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Våre priser ligger over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.

Hva dekkes av NAV?

I tillegg til selve behandlingen gir NAV støtte til nødvendige røntgenbilder. Nødvendige konsultasjoner og undersøkelser for utredning dekkes også selv om det ikke blir aktuelt med behandling.

Hvordan søker man?

Det søkes på et spesielt skjema, vi fyller det ut for deg, og sender det til NAV.

Direkte oppgjør til tannlegen

NAV utbetaler trygderefusjonen direkte til oss. Du betaler kun egenandelen til oss. Du får kun regning på egenandelen.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20