Vanlig og Usynlig tannregulering

Stålbrackets:

Tanneguleringen (Speed) som vi vanligvis bruker, er den minste og mest effektive på markedet. Vi bruker selvligerende brackets (klosser) som er 3 ganger mindre enn vanlige brackets-derfor er de mye mer komfortable og hygieniske, og ser bedre ut. I tillegg er dessa brackets, pga. av konstruksjonen, mer effektive og man sparer tid.

Keramiske brackets:

For de pasientene som vil ha en regulering som er litt mer kosmetisk akseptabel, bruker vi brackets av glasskeramikk som er gjennomsiktig og derfor langt mindre synlige.

«Usynlig» regulering»:

Regulering på baksiden av tennene: I dette tilfellet limes brackets som er spesialtilpasset til pasientens tenner på baksiden av tennene (systemet heter Incognito). Pga spesialtilpassningen av klossene er behandlingen ca 75-100% dyrere enn vanlig regulering.

Invisalign: Tennene flyttes ved hjelp av en serie tynne, gjennomsiktige plastskinner som framstilles i USA ved hjelp av avansert datateknikk. Pasienten bytter til en ny skinne annenhver uke, dvs. for en vanlig behandling kan det være behov for opptil 40-50 skinner. Behandlingen er 50-75% dyrere enn vanlig regulering.

Vi er sertifiserte brukere av Incognito og Invisalign.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20