Pris

For barn er egenandelen for en konsultasjon 321,- og for et digitalt røntgenoversiktsbilde 274,-.

For voksne er prisen for konsultasjonen 636,- og for det digitala røntgenoversiktsbilde 509,-.

Refusjon for kjeveortopedisk behandling

20-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon: I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%, i Gr. C fra 40% til 60%.

Utregning av refusjonen

NAV/Helfo regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Kostnader ved tannregulering:

Kostnader viser egenandel som varierer pga refusjonsprosent, komplikasjonsgrad og behandlingstid.

Prisen på selve behandlingen er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Innen en behandling påbegynnes får pasienten en behandlingsavtale. Våre priser ligger mellom 15 og 20% over takstene som NAV/HELFO benytter for beregning av refusjonen.

Støtte fra NAV/Helfo til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

Direkte oppgjør til tannlegen

NAV/Helfo utbetaler trygderefusjonen direkte til oss. Du betaler kun din egenandelen til oss.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20