Trygderefusjon for kjeveortopedisk behandling

separator-long

Hvor mye støtte får man?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

  • Gr. A: 100% refusjon
  • Gr. B: 75% refusjon
  • Gr. C: 40 % refusjon
  • Gr. D: Ingen refusjon

Gruppe D gjelder bittfeil som kun er av kosmetisk betydning, og som man godt kan behandle, men der det ikke ytes noen refusjon.

Trygderefusjon for voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
  • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Traume
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (HELFO har en oversikt over slike sykdommer)

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon: I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%, i Gr. C fra 40% til 60%.

Utregning av refusjonen

HELFO regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet. Våre priser ligger over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.

Hva dekkes av HELFO?

I tillegg til selve behandlingen gir HELFO støtte til nødvendige røntgenbilder. Nødvendige konsultasjoner og undersøkelser for utredning dekkes også selv om det ikke blir aktuelt med behandling.

Hvordan søker man?

Vi ordner trygderefusjonen for deg.

Direkte oppgjør til tannlegen

HELFO utbetaler trygderefusjonen direkte til oss. Du betaler kun egenandelen til oss. Du får kun regning på egenandelen.

Pris

separator

Prisene på en behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Innen en behandling påbegynnes får pasienten en behandlingsavtale. Som i den offentlige tannhelsetjenesten ligger våre priser ca 20% over takstene som HELFO benytter for beregning av refusjonen.

For barn med trygderefusjon er egenandelen for en konsultasjon med røntgenbilde 820 Nkr. For voksne er prisen for konsultasjonen 850 Nkr og for det digitala røntgenoversiktsbilde 700 Nkr.

Prisliste for kjeveortopedisk behandling

separator-long

Prisliste for kjeveortopedisk behandling

separator-long

Prisliste som PDF

PDF-icon_100px_blue