Kjeveleddsbehandling

Kjeveleddsproblem er en betegnelse for smerter og funksjonsinnskrenkninger i kjeveledd og tyggemuskler. I de verste tillfellene kan disse problemene spre seg til resten av ansiktet eller hodet og være ekstremt belastende og føre til sykemeldinger.

Kjeveleddsproblemer kan ha en rekke ulike årsaker. Derfor kreves det en nøye diagnose og utredning av hvor problemet ligger.
I tilfelle av overbelastning av tyggemusklene (ofte stressrelatert), skader i leddet (akutte skader, kronisk slitasje, lokale leddsykdommer) eller uheldige bittforhold kan man med hjelp av diverse tyggmuskeløvelser, bittskinner og fysioterapi oppnå gode resultater.

Torvveien 7, 1383 Asker Tlf.: +47 66 90 20 20